13 May 2006

Door sign and round robin

Mars & April Here are two "pictures" that I made for a round robin a little while ago.


our door signAnd here's our door sign :-)

1 comment:

consonus said...

Round robin fick mig att tänka på en fågel, speciellt eftersom det är på engelska och robin är en fågel på engelska, visst är det väl så? Men jag antar att det är till ett litet barn?

Snygg dörrskylt :)