31 October 2005

Bokbyte update (in Swedish)

Hej alla bokbytare!
Jag skickade ut adresser till er för kanske en vecka sedan. Om någon inte fått adressen till den du ska skicka till, hör av dig! Och glöm inte att skriva en rad till mig om vilken bok du skickat och varför du valt den.

No comments: