06 April 2006


I don't have time for writing anything more because this is what my home looks like today. Tomorrow I will have about the same mess, but in another flat ;)

2 comments:

consonus said...

Rörigt och stökigt blir det alltid när man flyttar, det går nog inte att komma undan. Men mitt i allt det där stöket (de gånger som jag har flyttat) har det ändå alltid känts väldigt spännande - att man rör sig mot något nytt och outforskat. Det är en härlig känsla.

Lycka till!

Anart Island said...

I wish you all the best for your moving and your new place....!! Hugs

Anke