05 September 2005

snail mail swap

Today I recieved the July snailmail swap package from talented Cindy of cedarseven *happy happy* :D But now I'm off to taste the chocolate ;p

 Posted by Picasa

1 comment:

Fillan said...

Åh vad fint. Jag vill också bli medlem där, men fattar inte hur man gör eftersom det står att man inte tar in nya medlemmar just nu. Hur gjorde du?